Overslaan naar hoofdinhoud

Symbiotische duurzaamheid

We geven om de planeet. Net als jij.

Wij vervaardigen duurzame werkbladen

Voor ons is duurzaamheid meer dan een doel. Het is een principe.

We zetten ons vastberaden in voor het welzijn van onze planeet, afgestemd op de essentie van onze tijd, de natuur en de mensheid.

We investeren in duurzame en veiligheidsgerichte initiatieven gedurende de hele levenscyclus van onze producten. Van productie en fabricage tot eindgebruik, we nemen onze verantwoordelijkheid voor het bevorderen van praktijken die veranderingen in onze markt naar een groenere toekomst kunnen leiden.

Onze uitmuntendheid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) is verankerd in alles wat we doen, zoals blijkt uit ons ESG-voortgangsrapport voor 2021-2022.

Reis met ons mee naar een betere toekomst waarin mens en planeet één bloeiend ecosysteem vormen.

Zorgzaam omgaan met onze grondstoffen

Zorgzaam omgaan met onze grondstoffen

Verantwoord inkopen om de duurzame voetafdruk te maximaliseren.

Onze wereldwijde leveranciers leveren kwaliteitsmaterialen en voldoen aan onze milieu- en sociale normen.

Partnerschappen die goed doen.

De partners die wij kiezen voldoen volledig aan de gedragscode voor leveranciers in de sector en zetten zich maximaal in voor de bescherming van het milieu en de mensenrechten.

Voortdurend toezicht en controle op de naleving.

Doorlopende tests, controles en toezicht verbeteren onze praktijken voortdurend. Wij brengen ook regelmatig bezoeken aan de installaties van onze partners om na te gaan of zij alle voorschriften inzake mensenrechten en materiële middelen volledig naleven.

Verhoogde hoeveelheid recycling.

In onze productieprocessen stappen we over op gerecycleerd papier en in 2021 hebben we meer dan 1.200 ton papier gerecycleerd, terwijl we jaarlijks ook 100.000 grondstofzakken recycleren.

Voldoen aan de norm, met het SCS Green Stamp of approval

Sommige Caesarstone-modellen zijn SCS-gecertificeerd voor gerecycled materiaal en zijngemaakt van tot wel 40% gerecycled glas.

Zorgzaam met onze productie en transport

Zorgzaam met onze productie en transport

Efficiëntie die de klimaatverandering tot een minimum beperkt.

Maximale efficiëntie is een topprioriteit in het gebruik van energie, water, afval en bronnen, geïmplementeerd in ons hele productieproces, terwijl we overgaan op hernieuwbare energie die onze klimaatvoetafdruk minimaliseert.

10% minder energieverbruik voor 2025.

Door ons energieverbruik jaar na jaar te verlagen, hebben we in 2020 al 4% minder verbruikt en zullen we naar verwachting ons doel van nog eens 10% vermindering in 2025 halen.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Wij voldoen aan onze belofte om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met 12% minder in 2018 en 5% minder in 2019 en tegelijkertijd bewaken en minimaliseren wij luchtverontreinigende stoffen (NOx, Sox, enz.) die van invloed zijn op de klimaatverandering en de gezondheid

Minimalisering van het watergebruik.

Ons waterverbruik is sinds 2015 met 24% per blad gedaald en we streven ernaar dit cijfer in 2025 met nog eens 10% per blad te verlagen.

Veiligheid en gezondheid op de eerste plaats.

Via onze opleidings- en trainingsprogramma’s wordt een sterke veiligheidscultuur wereldwijd gestimuleerd, waarbij van 2018 tot 2020 al 72% minder verwondingen (LTI) zijn opgelopen en de processen voortdurend worden verbeterd.

40 projecten ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid.

Wij hebben geïnvesteerd in meer dan 40 projecten om het gebruik van gevaarlijke materialen (silica, styreen en aceton) in productiefaciliteiten te verminderen.

Zorg tijdens onze gebruiksfase, recycling en verwijdering

Een zorgzame benadering tijdens de gebruiksfase, recycling en verwijdering.

Wereldwijde keten van partnerschappen voor positieve verandering.

‘Samen sterker’ is een belangrijk motto dat wij hanteren en daarom initiëren en koesteren wij een netwerk van partnerschappen die duurzaamheid over de hele wereld stimuleren en duurzaamheid implementeren in de diverse aspecten van onze productlevenscyclus.

Onze producten zijn duurzaam en vergen weinig onderhoud voor een gezonder ecosysteem.

Onze duurzame, eenvoudig te onderhouden oppervlakken hebbe geen afdichtingsmiddel nodig en blijven duurzaam en mooi met minimaal onderhoud, waardoor het gebruik van reinigingsmiddelen aanzienlijk wordt verminderd.

Langdurige garantie.

Wij streven ernaar duurzame oppervlakken van superieure kwaliteit te vervaardigen, die met onze garantie hun hoge prestaties en duurzaamheid vanuit het oogpunt van het ecosysteem weerspiegelen.

Heeft het GREENGUARD-keurmerk.

Al onze producten zijn GREENGUARD-gecertificeerd, als emissiearme oppervlakken die voldoen aan de strengste productemissienormen.

Beoordeling van de mogelijkheden voor recycling of hergebruik van oppervlakken.

Wij ontwikkelen veilige en efficiënte manieren om onze oppervlakken aan het einde van hun levensduur te hergebruiken en te recyclen, waarmee wij onze belofte nakomen om afval te minimaliseren en de efficiëntie te optimaliseren.

De gezondheid en veiligheid van onze fabrikanten hebben de hoogste prioriteit.

Wij zetten ons proactief in voor gezonde werknemers. Ons Master of Stone-programma stelt de norm voor veiligheid door training en toegang tot kennis, waardoor de gezondheid van onze werknemers, leveranciers en partners wordt gewaarborgd.

Gebruikt in groene bouwprojecten wereldwijd.

Wij maken deel uit van de USGBC Green building boards en hebben gecertificeerde fabrieken die groene producten vervaardigen die wereldwijd veel worden gebruikt in groene bouwprojecten vanwege hun milieuvriendelijke productie en verbeterde levenscycluskosten.

NSF-veilig

Onze niet-poreuze, hygiënische oppervlakken voldoen aan de NSF-norm en zijn goedgekeurd door The International Health and Safety Foundation als veilige werkoppervlakken voor voedselbereiding.

Wij vermijden het gebruik van materialen van de rode lijst

Wij publiceren een Rodelijstverklaring, waarin wij verklaren dat wij geen van de materialen op de rode lijst, die op de website van het International Living Future Institute staat, aan onze producten toevoegen en zo de gezondheid van mens en milieu waarborgen.

Door derden gecontroleerd Declare-label voor volledige transparantie

Onze ingrediënten staan duidelijk vermeld op Declare-label die door een externe derde partij zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Voor volledige transparantie kunt u erop vertrouwen dat wat er precies in de meeste van onze producten zit, 100% geschikt is voor gebruik in Living Building Challenge (LBC)-projecten, LEED-gebouwen en International Living Future Institute (ILFI)-initiatieven.

Wij zijn slechts één schakel in een wereldwijde keten van eco-gecertificeerde fabrikanten.

Wij zijn er trots op deel uit te maken van een brede en wereldwijde keten van duurzaamheidspartners die verenigd zijn rond één gemeenschappelijk doel: positieve verandering teweegbrengen in de wereld, elkaar helpen en elkaar steunen op ons duurzaamheidstraject.